ΔιακρIσεις


 

awards 2017

Σε μία ιδιαίτερα εορταστική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για 3η φορά στην Ελλάδα, την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, η τελετή απονομής των Facilities Managements Awards 2017.

Για την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ ήταν διπλή η διάκριση διότι κατάφερε να κερδίσει το SILVER βραβείο στην κατηγορία OPERATION με θεματική ενότητα την Συντήρηση εγκαταστάσεων αλλά και το BRONZE βραβείο στην κατηγορία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣμε θεματική ενότητα Υποδομές μεταφορών.

Το βραβείο στην κατηγορία OPERATION με θεματική ενότητα την Συντήρηση εγκαταστάσεων παρέλαβε η κυρία Τάσσιου Ιωάννα Τεχνική Διευθύντρια της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η βράβευση της εταιρείας αφορά στην επιτυχημένη λειτουργία και συντήρηση φωτοβολταικών έργων που έχει αναλάβει για λογαριασμό της INTRACOM TELECOM.

facility 2

Πιο συγκεκριμένα η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ έχει αναλάβει τα κάτωθι:


• Καταγραφή του εξοπλισμού
• Πλύσιμο φωτοβολταϊκών πλαισίων με απιονισμένο νερό

Η εταιρεία διαθέτει ειδικό εξοπλισμό για το πλύσιμο των φωτοβολταϊκών πάρκων. Για την ορθότερη διαχείριση νερού και τον περιορισμό της κατανάλωσής του γίνεται απιονισμός νερού με χρήση ρητινών και χημικών, μέθοδος κατά την οποία ολόκληρη η ποσότητα του νερού μετατρέπεται σε απιονισμένο σε αντίθεση με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης κατά την οποία το 50% - 60% του νερού απορρίπτεται.

• Χλοοκοπή και κλάδεμα φυτών που δημιουργούν πρόβλημα (σκιάσεις κλπ)
• Ψεκασμός για την άγρια βλάστηση
• Αντιτρωκτική φαρμακευτική προστασία
• Συντήρηση – έλεγχος περιβάλλοντος χώρου (περιλαμβάνει καθαριότητα, διατήρηση της προσβασιμότητας, έλεγχος περίφραξης και εισόδου κλπ)
• Καθημερινή παρακολούθηση (monitoring) λειτουργίας και απόδοσης του πάρκου
• Μετρήσεις και αξιολόγηση μετρήσεων ηλεκτρικών μεγεθών
• Τήρηση ιστορικού λειτουργίας, απόδοσης και επεμβάσεων στο πάρκο
• Τακτική συντήρηση του πάρκου στα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη του
• Επεμβατική συντήρηση σε περίπτωση βλάβης, εντός 24ώρου
• Βελτιώσεις εγκατάστασης

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. παρέχει επιπλέον τις ακόλουθες εγγυήσεις:

• Εγγύηση Διαθεσιμότητας Παραγωγής (AvailabilityGuaranty) ίση με το 98% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
• Εγγύηση Απόδοσης (Performance Ratio) 85%
• Εγγύηση υπηρεσιών με πιστοποίηση εργασιών από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TUVHELLAS, γεγονός που προσδίδει υπεραξία στο πάρκο

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί παρουσιάζουν αύξηση της απόδοσης μετά την ανάληψη εργασιών διαχείρισης και συντήρησης από την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έχει κατασκευάσει φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 32 MW ενώ έχει σε συντήρηση έργα συνολικής ισχύος 100 MW, που αντιστοιχεί στο 5% της εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα. Διαχειρίζεται καθημερινά πελατολόγιο 400 περίπου πελατών, 80% retail και 20% B2B, με διασπορά σε όλη την Ελλάδα και για ποικίλες προσφερόμενες υπηρεσίες και εργασίες όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω και επιπλέον: μηνιαίες και εξαμηνιαίες αναφορές ελέγχου, έλεγχος – συντήρηση συστημάτων τηλεπικοινωνίας, πυροπροστασίας, ασφάλειας (συναγερμοί, κάμερες, προστατευτικά μέσα ασφαλούς χειρισμού), φωτισμού, αυτοματισμών, εμπορία εξοπλισμού, διαχείριση εγγυήσεων εξοπλισμού, διαχείριση ασφαλιστικών αποζημιώσεων σε περιπτώσεις ζημιών, επικοινωνία με δημόσιους φορείς, εγγραφή και παρακολούθηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων. Για την εξυπηρέτηση του διευρυμένου πελατολογίου της η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα δίκτυο καταστημάτων με έδρα στην Κάτω Αχαΐα και υποκαταστήματα - τεχνικές βάσεις σε Θήβα, Ιωάννινα και Καλαμάτα (www.pv-spyropoulos.gr). Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της άμεσα και διατηρώντας χαμηλό το κόστος.Για τη διαχείριση του πελατολογίου και των εργασιών χρησιμοποιεί ολοκληρωμένο λογισμικό CRM.

Το βραβείο στην κατηγορία ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ με θεματική ενότητα Υποδομές μεταφορών παρέλαβε ο κύριος Τομαράς Κωνσταντίνος Assistant General Manager της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η βράβευση της εταιρείας αφορά στην επιτυχημένη λειτουργία και συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης του Κρατικού Αερολιμένα Αράξου.

facility 1

Πιο συγκεκριμένα η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ έχει αναλάβει τα κάτωθι:

- Γενικοί έλεγχοι
- Οπτικός έλεγχος κύριου εξοπλισμού Υποσταθμού
- Ακουστικός έλεγχος
- Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού
- Έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων
- Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών
- Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων προστασίας
- Έλεγχος φωτισμού, πυρασφάλειας, σήμανσης, προστατευτικών μέσων
- Καταγραφή κατάστασης εξοπλισμού
- Μετρήσεις γειώσεων Υποσταθμού
- Έλεγχος εσωτερικής αντικεραυνικής προστασίας
- Επιμέλεια καθαριότητας χώρου

• Για κάθε ομάδα εξοπλισμού πραγματοποιούνται ειδικότεροι έλεγχοι και παρεμβάσεις όπως:

- Καθαρισμός εξοπλισμού
- Λιπάνσεις
- Έλεγχοι μονώσεων και εξαερισμού
- Έλεγχοι όλων των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και μηχανικών συστημάτων
- Μετρήσεις μεγεθών
- Έλεγχοι θερμοκρασίας για τοπική υπερθέρμανση
- Έλεγχοι λειτουργικότητας διακοπτών
- Χορήγηση πιστοποιητικών και υπεύθυνων δηλώσεων προς τη ΔΕΗ όταν απαιτείται επανηλεκτροδότηση του Υποσταθμού

Επιπλέον της προληπτικής συντήρησης πραγματοποιούνται και επισκέψεις επιθεώρησης που περιλαμβάνουν οπτικό και ακουστικό έλεγχο ώστε να διαπιστωθούν τυχόν θόρυβοι, χυμένα λάδια, σπινθηρισμοί, οξειδώσεις κλπ. Κατά την προληπτική συντήρηση και την επίσκεψη επιθεώρησης συμπληρώνεται Δελτίο Συντήρησης που περιλαμβάνει τους ελέγχους και τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν και παρατηρήσεις που διαπιστώθηκαν. Το Δελτίο Συντήρησης υποβάλλεται στον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου ενώ τηρείται και από την εταιρεία φάκελος παρακολούθησης του Υποσταθμού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι απαιτούνται επιπλέον εργασία και υλικά για την επισκευή ή αντικατάσταση εξοπλισμού η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. εκδίδει προσφορά ώστε, εφόσον εγκριθεί από τον Κρατικό Αερολιμένα Αράξου, να προχωρήσει στην προμήθεια των υλικών και τις εργασίες αποκατάστασης. Σε περιπτώσεις βλάβης η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. επεμβαίνει άμεσα, εντός 24ώρου από την αναγγελία της βλάβης, προσφέροντας υπηρεσία 24/7.

Για την πραγματοποίηση των ελέγχων και παρεμβάσεων χρησιμοποιούνται διακριβωμένα όργανα. Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. διαθέτει τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την εκτέλεση των περιγραφόμενων εργασιών (OHSAS 18001:2007 για την Υγεία & Ασφάλεια της Εργασίας και ISO9001:2008 για την Διαχείριση Ποιότητας). Επιπλέον παρέχει δωδεκάμηνη εγγύηση εκτέλεσης εργασιών από την ημερομηνία παράδοσης και δωδεκάμηνη εγγύηση επισκευασμένων – αντικατασταθέντων υλικών.


 

FotorCreated33

Διπλή διάκριση στα Environmental Awards 2016 για την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και το Energyclub.gr

Σε μία ιδιαίτερα εορταστική και αισιόδοξη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε για 4η χρονιά φέτος, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου, η τελετή απονομής των Environmental Awards 2016.Για την ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ. & το www.energyclub.gr  ήταν διπλή η διάκριση  διότι κατάφερε να κερδίσει το SILVER βραβείο στην κατηγορία με θεματική ενότητα την κυκλική οικονομία αλλά και το BRONZE βραβείο στην κατηγορία της αειφόρας ανάπτυξης σε συνδυασμό με την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων.

FotorCreated1Το βραβείο  στην κατηγορία της Κυκλικής Οικονομίας  παρέλαβε η κυρία Μπέτυ Οικονόμου Υπεύθυνη Έρευνας Αγοράς και διαχείρισης ISO της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Η βράβευση της εταιρείας αφορά  ότι στο  πλαίσιο της φιλοσοφίας της ότι τίποτα δεν απορρίπτεται και ότι μπορεί να δημιουργηθεί κέρδος από υλικά που άλλοι θεωρούν άχρηστα αλλά και της περιβαλλοντικής της υπευθυνότητας, έχει δημιουργήσει μια πρωτοποριακή για το χώρο των ΑΠΕ ιστοσελίδα, το www.energyclub.gr, όπου οι επισκέπτες, εκτός του ότι μπορούν να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των ΑΠΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιοδήποτε προϊόν ή ανταλλακτικό, καινούριο ή μεταχειρισμένο, προς αγορά, ενώ έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν και τις δικές τους αγγελίες με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά ή προϊόντα προς πώληση άμεσα και χωρίς χρέωση.

Με τον τρόπο αυτό τόσο οι πελάτες της εταιρείας όσο και οποιοσδήποτε επισκέπτης της ιστοσελίδας (που δραστηριοποιείται στο χώρο των ΑΠΕ) ενθαρρύνεται να προωθεί μεταχειρισμένα μηχανήματα ή ανταλλακτικά προς πώληση και επομένως επαναχρησιμοποίηση και έτσι προκύπτουν οφέλη περιβαλλοντικά μέσω της μη απόρριψης επιβλαβών για το περιβάλλον υλικών και οικονομικά, δηλαδή οικονομικό κέρδος για το χρήστη της υπηρεσίες το οποίο μπορεί να λειτουργήσει και ως κίνητρο για τους λιγότερο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένους χρήστες. Επίσης μηχανήματα (π.χ. inverter), που δεν λειτουργούν πλέον που προκύπτουν από τα συντηρούμενα φωτοβολταϊκά πάρκα πελατών, δεν απορρίπτονται αλλά υπόκεινται σε επεξεργασία ώστε τα μέρη τους να χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά.Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η οποία είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ISO 14001:2004  για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, ανακυκλώνει όλα τα υλικά που προκύπτουν από τη λειτουργία των γραφείων όπως χαρτί, μελάνια, πλαστικά μπουκάλια κλπ, αλλά και στον τομέα της κατασκευής επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων φροντίζει για τη σωστή διαχείριση και ανακύκλωση όλων των παράγωγων της λειτουργίας του εργοταξίου.

 

FotorCreated2Το βραβείο στην κατηγορία της αειφόρας ανάπτυξης σε συνδυασμό με την μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων παρέλαβε o κύριος Μαργαρίτης Ηλίας Εμπορικός Διευθυντής της  ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  Η βράβευση της εταιρείας αφορά  ότι  επένδυσε στη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά τη λειτουργία της. Με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος αλλά και για να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη επένδυσε σε επαγγελματικά αυτοκίνητα νέας μη ρυπογόνου τεχνολογίας με οικονομία κατανάλωσης καυσίμων καθώς επίσης αναβάθμισε ενεργειακά τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στην έδρα της στην Κάτω Αχαΐα, με led φωτισμό, κλιματισμό ενεργειακής κλάσης, ξηρά εσωτερική δόμηση, μονωτικά δάπεδα κτλ.

Η ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες της σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει αναπτύξει το μοναδικό ενεργειακό δίκτυο, λειτουργώντας δύο υποκαταστήματα, διαμορφωμένα και αυτά όπως και η έδρα στη λογική της εξοικονόμησης ενέργειας, ένα στη Θήβα και ένα στα Ιωάννινα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για περαιτέρω επέκταση του δικτύου και σε άλλα κομβικά σημεία στην Ελλάδα (www.pv-spyropoulos.gr). Τα σημεία των υποκαταστημάτων έχουν επιλεγεί στη βάση της συγκέντρωσης φωτοβολταϊκής ισχύος στην εκάστοτε περιοχή και συνεπώς του μεγέθους των αναγκών για συντήρηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Κάθε κατάστημα της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. είναι συγχρόνως μια τεχνική βάση που διαθέτει αποθήκη με stock υλικών, ειδικό εξοπλισμό για την συντήρηση φωτοβολταϊκών πάρκων και κτιρίων, πλήρως εξοπλισμένα servicevan και μόνιμο τεχνικό προσωπικό, άρτια εκπαιδευμένο για να ανταποκριθεί άμεσα και με χαμηλό κόστος στις πιο απαιτητικές προκλήσεις της αγοράς. Ως συνέπεια του δικτύου καταστημάτων, έχουν μειωθεί σημαντικά οι αποστάσεις που πρέπει να διανύουν τα οχήματα της ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. και συνεπώς η κατανάλωση καυσίμων με τα συνεπακόλουθα περιβαλλοντικά οφέλη (μείωση εκπομπών αέριων ρύπων, περιορισμός στην συμμετοχή στην εξάντληση φυσικών πόρων). Συγκεκριμένα, παρά την αύξηση του πελατολογίου συντήρησης και του αριθμού των οχημάτων της εταιρείας, παρατηρήθηκε μείωση των εξόδων για καύσιμα κατά ποσοστό 30%, συγκριτικά με τα αντίστοιχα έξοδα πριν τη δημιουργία του δικτύου καταστημάτων.

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies από εμάς.Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ