• Συντήρηση εγκαταστάσεων Αερολιμένα Αράξου

  Συντήρηση εγκαταστάσεων Αερολιμένα Αράξου

 • .

  .

 • .

  .

 • .

  .

ΣΥΝΤΗΡηΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

 


 

Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου για:  

right-1528483 640Την κυκλοφοριακή σύνδεση 
    •ορθή σήμανση εισόδου- εξόδου καταστήματος 
    •χώρου φορτοεκφορτώσεων 
 
 
 
right-1528483 640Επίπεδο ολισθηρότητας προαύλιου  χώρου 
   •έλεγχος προαύλιων χώρων για την πρόσφυση και το επίπεδο  ολισθηρότητας των δαπέδων
   •έλεγχος πρασίνου και δένδρων ή και ξηράς – άγριας βλάστησης
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος της όψης 
   •έλεγχος στον χρωματισμό των επιφανειών
   •έλεγχος στεγανότητας των αλουμινίων, καθαρισμός στους νεροχύτες των αλουμινίων
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος στερέωσης εξωτερικών επενδύσεων
   •έλεγχος  επιπέδου ατμοσφαιρικών ρύπων σε εξωτερικές επιφάνειες
   •έλεγχος στερέωσης εξωτερικών καμερών,
   •καθάρισμα φακών καμερών, επιθεώρηση περιμετρικής περιφράξεως και όρια γηπέδων εγκατάστασης
 
right-1528483 640Έλεγχος parking 
   •έλεγχος στους αποροφητήρες πρόσκρουσης οχημάτων
   •έλεγχος χρωματισμού της διαγράμμισης των θέσεων parking
   •έλεγχος σήμανσης θέσεων parking
 
 
 
maintenance
 
 
Έλεγχος εσωτερικών χώρων:
 
right-1528483 640Οπτικός έλεγχος επιπέδου ολισθηρότητας του δαπέδου
   •έλεγχος πρόσφυσης δαπέδου
   •έλεγχος αστοχιών σε πλακίδια δαπέδου και σοβατεπιά
 
 
 
right-1528483 640Οπτικός έλεγχος για τριχοειδή φαινόμενα σε ξηρά δόμηση 
   •έλεγχος για ρωγμές σε επιφάνειες ξηράς δόμησης
   •έλεγχος για υγρασία σε πλακίδια ορυκτής ίνας, έλεγχος για κρέμαση οροφών
   •έλεγχος σε γωνιόκρανα
   •έλεγχος για υγρασίες σε εσωτερικούς χώρους
 
 
right-1528483 640Οπτικός έλεγχος για επίπεδο καθαριότητας εσωτερικών επιφανειών 
   •έλεγχος επιπέδου βαφής σε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες
 
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος  για μέτρα πυρόσβεσης 
   •έλεγχος θέσεων πυροσβεστήρων βάση σχεδίων, δοκιμή  πυροσβεστήρων
   •έλεγχος για την ημερομηνία αναγόμωσης
   •έλεγχος πυροσβεστικών φωλιών και απαραίτητων ατομικών εξαρτήσεων
   •έλεγχος ορθού σημείου αναρτήσεων μέτρων ασφαλείας
 
 
right-1528483 640Έλεγχος για την λειτουργία των φωτιστικών ασφαλείας 
   •έλεγχος λειτουργίας φωτιστικών ασφαλείας σε περίπτωση ανάγκης
   •έλεγχος ορθής σήμανσης εξόδων διαφυγής
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος για την σωστή λειτουργία στις μπάρες πανικού στις πόρτες εξόδου κινδύνου 
   •έλεγχος μπάρας πανικού, κλειδαριάς και λίπανση των κινούμενων μερών 
   •έλεγχος προσβασιμότητας σε έξοδο κινδύνου και επιπέδου καθαριότητας περιμετρικά του σημείου
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος για την σωστή λειτουργία της αυτόματης θύρας εισόδου 
   •καθαρισμός και λίπανση των εσωτερικών μερών
   •δοκιμές  καλής λειτουργίας
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος  για την σωστή λειτουργία του μετρητή της ΔΕΗ 
   •καταγραφή των μετρήσεων και σύγκριση στιγμιαίων καταναλώσεων
   •δυνατότητα τοποθέτησης απομακρυσμένης πρόσβασης και παρακολούθησης και καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων
 
 
right-1528483 640 Έλεγχος στα ηλεκτρικά ρολά 
   •έλεγχος στα ελατήρια, λίπανση των μεταλλικών μερών
   •δοκιμές καλής λειτουργίας
   •έλεγχος για οξειδώσεις
   •έλεγχος συστήματος χειροκίνητης
                            •έλεγχος αυτοματισμού ασφαλείας όπως αισθητήρες, φαρος κτλ
 
 
right-1528483 640Έλεγχος στην Γεννήτρια εφεδρικής τροφοδοσίας 
   •εκκίνηση της γεννήτριας
   •πλήρωση καυσίμου
   •μέτρηση  ηλεκτρικών μεγεθών στην έξοδο της γεννήτριας
   •καθαρισμός φίλτρου
                            •καταγραφή ωρών λειτουργίας, τεστ στον πίνακα μεταγωγής
                            •έλεγχος επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας εκκίνησης
                            •έλεγχος στάθμης λαδιών του κινητήρα
 
 
right-1528483 640Έλεγχος στα ups 
   •έλεγχος συνέχειας λειτουργίας
   •μέτρηση επιπέδου φόρτισης των εσωτερικών μπαταριών
   •καθαρισμός από σκόνες με αντιστατική σκούπα αναρρόφησης
 
 
right-1528483 640Έλεγχος στα συστήματα κλιματιστικών μονάδων 
   •έλεγχος καλής λειτουργίας
   •καθαρισμός φίλτρων
   •καθαρισμός εξωτερικών μονάδων
   •έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού
                •έλεγχος αποχετεύσεων
 
 
right-1528483 640Έλεγχος σε αντλίες υδροαναρόφησης όμβριων υδάτων 
   •Εκκίνηση των αντλιών
   •καθαρισμός των στομίων εισροών και εκροών
   •έλεγχος καλής λειτουργίας
   •έλεγχος υδροπαγίδων
 
 
right-1528483 640Έλεγχος για ενδεχόμενα υγρασίας και προβλήματα στις εξωτερικές μονώσεις        
   •έλεγχος σε εξωτερικές μονώσεις
   •έλεγχος ειδικών τεμαχίων  σε μεταλλικά κτίρια
   •έλεγχος σε υδρορροές και καθαρισμός αυτών
 
 
right-1528483 640Έλεγχος για την λειτουργία στα υδραυλικά μέρη και τα είδη υγιεινής
   •έλεγχος σε βρύσες, καζανάκια, πίνακα υδροληψίας
   •έλεγχος καλής λειτουργίας μετρητή νερού
   •έλεγχος για αποχετεύσεις
   •έλεγχος στερέωσης  ειδών υγιεινής
                •έλεγχος εξαερισμών των αποχετεύσεων
                •έλεγχος εξαερισμού σε wc
 
 
right-1528483 640Έλεγχος για  την σωστή λειτουργία όλων των εσωτερικών φωτιστικών 
   •έλεγχος  της για καμένες λάμπες, κρέμαση φωτιστικών
   •έλεγχος εξωτερικών φωτιστικών, αισθητήρων κίνησης, αισθητήρων με φωτοκύταρα, φωτισμού  εξωτερικής πινακίδας, χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης των φωτιστικών
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος συστήματος πυρανίχνευσης 
   •έλεγχος πυρανιχνευτών και καθαρισμός κεφαλών
   •έλεγχος ζωνών πυρανίχνευσης
   •έλεγχος φαροσειρήνας
   •έλεγχος σύνδεσης με κέντρο λήψης σημάτων
 
 
right-1528483 640Θερμογραφία των ηλεκτρικών πινάκων 
   •θερμογράφηση όλων των ηλεκτρικών  συνδέσεων και επαφών
   •έλεγχος σε όλο το διακοπτικό υλικό ισχύος
 
 
 
right-1528483 640Έλεγχος συσφίξεων ηλεκτρικών ενώσεων 
   •έλεγχος για σύσφιξη σε ηλεκτρικές συνδέσεις σύμφωνα με τις ροπές που προτείνει ο κατασκευαστής
 
 
 
right-1528483 640Συντήρηση ηλεκτρικών πινάκων 
   •καθαρισμός των ηλεκτρικών πινάκων με αντιστατική σκούπα, λίπανση στους μεντεσέδες
   •έλεγχος κλειδώματος των ερμαρίων
   •έλεγχος σήμανσης  βάση νομοθεσίας για τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας
   •έλεγχος ύπαρξης μονογραμμικού σχεδίου
 
right-1528483 640Έλεγχος γειώσεων 
   •μέτρηση των γειώσεων του κτιρίου
   •μέτρηση της γείωσης στον κεντρικό πίνακα διανομής Χ
   •μέτρηση συνέχειας  αγωγών
   •μέτρηση αντικεραυνικών και αλεξικέραυνου
 
right-1528483 640Συντήρηση ανελκυστήρων και αναβατορίων 
   •έλεγχος καλής λειτουργίας του συστήματος
   •έλεγχος του UPS
   •έλεγχος στα υδραυλικά μέρη
   •έλεγχος θυρών, καθαρισμός φρεατίου
                •καταγραφή σφαλμάτων λειτουργίας
 
 
sinitiri ktiriwn 1
 
 
 
 

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιστοποιήσουμε την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας. Συνεχίζοντας να πλοηγείστε στην ιστοσελίδα συμφωνείτε με τη χρήση cookies από εμάς.Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ εδώ